Tag Archives: หุ่นยนต์

การระเหยทำให้เย็นและกลไฟฟ้าสถิต

อัลบั้มภาพการเรียนการสอนอยู่ที่นี่ครับ

ถ้าสงสัยว่าไม่เห็นรูปหรือวิดีโอ เข้าไปดูที่เว็บ https://witpoko.com/ นะครับ ส่วนใหญ่ถ้าอ่านในเมล์จะไม่เห็นวิดีโอครับ สำหรับบันทึกการสอนต่างๆในอดีตเข้าไปดูที่ http://atriumtech.com/sci_kids/ นะครับ

(คราวที่แล้วเรื่อง “กิจกรรมวิทย์เด็กอนุบาลสาม: น้ำไม่รั่วผ่านตะแกรง” ครับ)

วันอังคารที่ผ่านมานี้ผมไปทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์กับเด็กๆกลุ่มบ้านเรียนปฐมธรรมและอนุบาลบ้านพลอยภูมิครับ วันนี้เด็กประถมต้นและปลายได้ดูวิดีโอหุ่นยนต์โอะริงะมิที่พับตัวเองเป็นรูปทรงที่กำหนดและเคลื่อนที่ไปมาได้ ได้ดูเซลเม็ดเลือดขาวฆ่าเซลมะเร็งโดยปล่อยยาพิษใส่ เนื่องจากเด็กๆกำลังหาหัวข้อสิ่งประดิษฐ์ทำเป็นโครงงาน ผมเลยเล่าว่าเราควรมองไปรอบๆตัวแล้วดูว่าเรามีปัญหาอะไรหรือคนอื่นๆมีปัญหาอะไรบ้าง จะได้คิดแก้โดยการประดิษฐ์ และยกตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์สองสามอย่างให้เด็กๆฟัง เด็กๆได้รู้สึกเย็นและวัดอุณหภูมิเมื่อละอองน้ำและแอลกอฮอล์ระเหย เด็กประถมปลายได้เห็นพัดลมที่อาศัยอากาศเย็นรอบๆผ้าเปียกน้ำที่กำลังระเหยและมีการบ้านให้ออกแบบพัดลมไอน้ำประเภทนี้ว่าจะวางอะไรอย่างไรให้เย็นๆและลมแรงๆ เด็กอนุบาลสามได้หัดเล่นกลไปหลอกพ่อแม่โดยอาศัยไฟฟ้าสถิตมาขยับหลอดกาแฟและดูดเม็ดโฟมครับ

สำหรับเด็กประถม ผมให้เด็กๆดูคลิปเม็ดเลือดขาวฆ่าเซลล์มะเร็งครับ: Continue reading การระเหยทำให้เย็นและกลไฟฟ้าสถิต

ดูวิดีโอหุ่นยนต์ การทดเฟือง เบรกแม่เหล็ก

DSC01043

อัลบั้มภาพการเรียนการสอนอยู่ที่นี่ครับ

ถ้าสงสัยว่าไม่เห็นรูปหรือวิดีโอ เข้าไปดูที่เว็บ https://witpoko.com/ นะครับ ส่วนใหญ่ถ้าอ่านในเมล์จะไม่เห็นวิดีโอครับ สำหรับบันทึกการสอนต่างๆในอดีตเข้าไปดูที่ http://atriumtech.com/sci_kids/ นะครับ

(คราวที่แล้วเรื่อง “ดูสัตว์ประหลาด Chimera เข็มแมงกะพรุน การผลิดไฟฟ้า และแม่เหล็กไฟฟ้า” ครับ)

วันอังคารที่ผ่านมานี้ผมไปทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์กับเด็กๆกลุ่มบ้านเรียนปฐมธรรมและอนุบาลบ้านพลอยภูมิครับ วันนี้เด็กประถมได้ดูวิดีโอการทำงานของหุ่นยนต์จาก YouTube ได้สังเกตการหมุนของเฟือง สังเกตความสัมพันธ์ระหว่างขนาดและรอบหมุนของเฟืองขนาดต่างๆ ได้สังเกตแรงบิดที่ต้องใช้เมื่อต้องยกของโดยทดเฟืองแบบต่างๆกัน เด็กอนุบาลได้เล่นเบรกแม่เหล็กที่เกิดจากการเหนี่ยวนำไฟฟ้าเมื่อสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงใกล้ๆตัวนำไฟฟ้าครับ

สำหรับเด็กประถม ก่อนอื่นเขาได้ดูวิดีโอการทำงานของหุ่นยนต์ก่อนครับ อันแรกเป็นคอปเตอร์สี่ใบพัดที่ถูกโปรแกรมให้บินไปมาเล่นดนตรีครับ: Continue reading ดูวิดีโอหุ่นยนต์ การทดเฟือง เบรกแม่เหล็ก