Tag Archives: จรวดไม้ขีดไฟ

จรวดเชื้อเพลิงแข็ง! อากาศขยายตัวหดตัวตามความร้อนเย็น

อัลบั้มภาพการเรียนการสอนอยู่ที่นี่ครับ

ถ้าสงสัยว่าไม่เห็นรูปหรือวิดีโอ เข้าไปดูที่เว็บ https://witpoko.com/ นะครับ ส่วนใหญ่ถ้าอ่านในเมล์จะไม่เห็นวิดีโอครับ สำหรับบันทึกการสอนต่างๆในอดีตเข้าไปดูที่ http://atriumtech.com/sci_kids/ นะครับ

(คราวที่แล้วเรื่อง “ดูปล่อยยาน Orion ถ่ายภาพ Time-lapse รวมคลื่น สนุกกับที่ปั๊มส้วม” ครับ)

วันอังคารที่ผ่านมานี้ผมไปทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์กับเด็กๆกลุ่มบ้านเรียนปฐมธรรมและอนุบาลบ้านพลอยภูมิครับ วันนี้เด็กประถมได้ดูคลิปคนติดปีกมีเครื่องยนต์ทำให้บินได้ (Jetman) ได้ดูภาพเปรียบเทียบขนาดของยานอวกาศและจรวดต่างๆ ได้ดูของเล่นจรวดอัดลมจากร้านไดโซะเพื่อเข้าใจความดันในการขับดัน เด็กประถมต้นได้สังเกตการหดและขยายตัวของอากาศในขวดพลาสติกปิดแน่นและขวดโหลแก้วปิดด้วยฟิล์มพลาสติกเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง เด็กประถมปลายได้ประดิษฐ์จรวดเชื้อเพลิงแข็งจากหัวไม้ขีดไฟ ฟอยล์อลูมิเนียม และไม้เสียบลูกชิ้น เด็กอนุบาลสามได้เรียนรู้เรื่องการระเหยของแอลกอฮอล์บนแขนจะดูดความร้อนจากแขนทำให้รู้สึกเย็น และได้สังเกตุการขยายและหดตัวของอากาศในขวดพลาสติกปิดแน่น

สำหรับเด็กประถม ผมให้ดูคลิปวิดีโอนี้ก่อนครับ: Continue reading จรวดเชื้อเพลิงแข็ง! อากาศขยายตัวหดตัวตามความร้อนเย็น