ยกของหนักด้วยคานสำหรับป. 1+2+3 เรื่องแรงดันอากาศสำหรับอนุบาล 2+3


(คราวที่แล้วเรื่องแบบจำลองปอดที่นี่)

วันนี้ผมเข้าไปทำการทดลองวิทยาศาสตร์ให้เด็กๆที่โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิดูอีกครั้งหนึ่ง สำหรับเด็กๆกลุ่มบ้านเรียนปฐมธรรม เราได้ทำการทดลองเรื่องคานยกของกัน สำหรับเด็กอนุบาล 2 และ 3 เราได้ดูการทดลองเกี่ยวกับความดันอากาศ
 
สำหรับเรื่องคาน ผมเริ่มโดยเอาเหรียญสิบบาทมาวางไว้ที่ปลายทั้งสองด้านของไม้บรรทัด โดยมีกระปุกสีวางไว้กลางๆไม้บรรทัด ให้เด็กๆดูว่าถ้าใส่เหรียญเท่าๆกันทั้งสองข้าง กระปุกสีจะต้องอยู่กลางๆไม้บรรทัด เด็กๆก็เดาได้แต่แรกแล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนั้น

Continue reading ยกของหนักด้วยคานสำหรับป. 1+2+3 เรื่องแรงดันอากาศสำหรับอนุบาล 2+3

แบบจำลองปอดสำหรับเด็กป. 1+2+3


(คราวที่แล้วเรื่องผิวหนังและการระเหย และปืนใหญ่ลมที่นี่)

วันนี้เป็นวันอังคารและผมก็เข้าไปคุยกับเด็กๆเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนบ้านพลอยภูมิอีกครั้ง คราวนี้ได้แต่สอนเด็กกลุ่มบ้านเรียนปฐมธรรมชั้น ป. 1, 2, 3 เท่านั้น เพราะมีธุระไม่สามารถทำการทดลองให้เด็กอนุบาล 2 และ 3 ได้
 
วันนี้ผมเข้ามาพูดคุยเรื่องปอดและการหายใจ แต่ยังไม่บอกเด็กๆถึงหัวข้อ แต่ถามเด็กๆก่อนว่าถ้าจะให้ลมเข้าไปในถุงมือ (ถุงมือพลาสติกบางๆที่ผมนำมาด้วย) แต่ห้ามเป่า จะทำได้อย่างไร เด็กๆก็เดาไปกันใหญ่ แต่คำตอบทุกอันก็จะเกี่ยวกับการเป่าอากาศเข้าถุงมือทั้งนั้นไม่ทางตรงก็ทางอ้อม

Continue reading แบบจำลองปอดสำหรับเด็กป. 1+2+3

ผิวหนังและการระเหยสำหรับเด็กป. 1+2+3 และปืนใหญ่ลมสำหรับเด็กอนุบาล 2+3


(คราวที่แล้วเรื่องกล้องจุลทรรศน์และแม่เหล็กที่นี่)

 
วันนี้เป็นวันอังคารที่ผมเข้าไปสอนวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิและกลุ่มบ้านเรียนปฐมธรรม วันนี้ไปพูดคุยกับเด็กเรื่องผิวหนังและการระเหยของเหงื่อ และเอาของเล่นที่เรียกว่าปืนใหญ่ลม (Vortex Cannon) ไปให้เด็กดู
 
สำหรับเด็กกลุ่มบ้านเรียนปฐมธรรมชั้นป. 1, 2, 3 เราคุยกันเรื่องผิวหนัง ผมก็เริ่มโดยถามเด็กก่อนว่าอวัยวะอะไรในร่างกายใหญ่ที่สุด เด็กๆก็เดาไปต่างๆนาๆมีทั้งสมอง ตับ กระเพาะ ปอด ก้น ขา จนในที่สุดผมก็เฉลยว่าผิวหนังเป็นอวัยวะใหญ่สุดในร่างกาย ถ้าลอกออกมาชั่งก็จะหนักประมาณ 1-2 กิโลกรัมสำหรับเด็ก และ 3-4 กิโลกรัมสำหรับผู้ใหญ่ ต่อมาผมก็ถามว่าผิวหนังทำหน้าที่อะไรในร่างกายของเรา เด็กๆก็ตอบกันใหญ่ว่า กันน้ำ ห่อหุ้มร่างกายเอาไว้ ขับถ่ายของเสีย ผมก็เสริมว่าผิวหนังสร้างสารเคมีต่อสู้กับราและแบคทีเรีย และสร้างเหงื่อเพื่อระบายความร้อนด้วย

Continue reading ผิวหนังและการระเหยสำหรับเด็กป. 1+2+3 และปืนใหญ่ลมสำหรับเด็กอนุบาล 2+3

บันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กๆ อยากให้คุณพ่อคุณแม่คุณครูเอาไปประยุกต์เล่นกับเด็กๆเยอะๆครับ :-)