Category Archives: สอนเด็กๆ

เด็กประถมสร้างมอเตอร์ เด็กอนุบาลดูถุงระเบิด

(คราวที่แล้วเรื่องไฟฟ้าสถิตย์อยู่ที่นี่ครับ)
 
 
เมื่อวานเป็นวันอังคารผมเข้าไปทำการทดลองวิทยาศาสตร์กับเด็กๆกลุ่มบ้านเรียนปฐมธรรมและเด็กๆอนุบาล 2 และ 3 โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ วันนี้การทดลองคือเรื่องมอเตอร์ (หรือแม่เหล็ก+กระแสไฟฟ้าในทิศทางที่เหมาะสม=มอเตอร์) สำหรับเด็กประถม และเรื่องถุงระเบิดสำหรับเด็กอนุบาล
 
สำหรับเด็กประถมผมคุยกับเด็กๆเรื่องไฟฟ้านิดหน่อย บอกว่าถ่านไฟฉายมีสองขั้วเรียกว่าขั้วบวกและขั้วลบ ถ้ามีทางเชื่อมต่อระหว่างขั้ว ก็จะมีประจุวิ่งจากขั้วลบไปขั้วบวก โดยที่ประจุที่วิ่งไปมานั้นอยู่บนสิ่งที่เรียกว่าอิเล็คตรอน ประจุที่วิ่งจากขั้วหนึ่งไปอีกขั้วหนึ่งทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า ถ้ามีสายไฟฟ้าเช่นสายทองแดง หรือชิ้นฟอยล์อลูมิเนียมมาเชื่อมระหว่างขั้ว ประจุก็จะวิ่งไปทางสายไฟฟ้าจากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่ง แต่เราไม่ควรเอาสายไฟเชื่อมต่อโดยตรงเพราะจะร้อนมือเพราะประจุไหลมากเกินไป (เป็นไฟช็อต) ควรมีอะไรบางอย่าง (เช่นมอร์เตอร์ หรือหลอดไฟ หรือ “ตัวต้านทาน”) มากั้นไม่ให้ประจุไหลมากเกินไป เมื่อประจุวิ่งไปเราก็จะมีกระแสไฟฟ้าตามทางที่ประจุวิ่ง

Continue reading เด็กประถมสร้างมอเตอร์ เด็กอนุบาลดูถุงระเบิด

ไฟฟ้าสถิตย์สำหรับเด็กอนุบาล 2+3 และเด็กประถม 1+2+3


(คราวที่แล้วเรื่องยกของด้วยถุงลมและกลหลอกพ่อแม่อยู่ที่นี่ครับ)

 
วันนี้เป็นวันอังคารผมเข้าไปทำการทดลองวิทยาศาสตร์กับเด็กๆกลุ่มบ้านเรียนปฐมธรรมและเด็กๆอนุบาล 2 และ 3 โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ ในวันนี้เราทำการทดลองเรื่องเดียวกันเรื่องไฟฟ้าสถิตย์ เนื่องจากเด็กๆประถมจะเริ่มเรียนเรื่องไฟฟ้าและการใช้ประโยชน์
 
ก่อนอื่นผมบอกเด็กประถมว่าเราเป็นมนุษย์ไฟฟ้า เพราะการส่งสัญญาณในร่างกายของเราต้องใช้สัญญาณทางไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ ยกตัวอย่างเช่นเวลาเราจะหายใจ สมองก็จะส่งสัญญาณ(ไฟฟ้า)มาทางเส้นประสาทไปทำให้กระบังลมหดตัวคลายตัว เราถึงหายใจได้ หรือที่หัวใจเต้นก็เพราะมีสัญญาณ(ไฟฟ้า)บอกให้กล้ามเนื้อหัวใจเต้น หรือการที่เรารู้สึกร้อนเย็นเจ็บคันที่ผิวหนังก็เพราะมีสัญญาณไฟฟ้าวิ่งจากผิวหนังผ่านเส้นประสาทไปยังสมอง

Continue reading ไฟฟ้าสถิตย์สำหรับเด็กอนุบาล 2+3 และเด็กประถม 1+2+3

ยกของหนักด้วยอากาศสำหรับป. 1+2+3 กลหลอกพ่อแม่สำหรับอนุบาล 2+3


(คราวที่แล้วเรื่องความเร็วและแรงดันอากาศอยู่ที่นี่ครับ)
 

เมื่อวานเป็นวันอังคาร ผมเข้าไปที่โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิเพื่อทำการทดลองวิทยาศาสตร์กับเด็กๆประถมของกลุ่มบ้านเรียนปฐมธรรม และเด็กอนุบาล 2 และ 3

สำหรับเด็กประถม ผมแสดงว่าเราใช้ถุงพลาสติกยกของหนักๆได้อย่างไร เริ่มด้วยการถามเด็กๆว่าเราจะยกหนังสือด้วยการเป่าได้ไหม เด็กๆก็เสนอว่าจะทำอย่างไรได้บ้าง ตั้งแต่การเป่าจากด้านบนให้ความดันด้านบนต่ำหนังสือจะได้ลอย สามัคคีกันเป่า หรือวางหนังสือไว้ขอบโต๊ะแล้วเป่า

Continue reading ยกของหนักด้วยอากาศสำหรับป. 1+2+3 กลหลอกพ่อแม่สำหรับอนุบาล 2+3