Category Archives: education

ทำอย่างไรให้ลูกแก้วลอย และเข็มลอยน้ำถ้าท่านได้รับข้อความเหล่านี้ทางอีเมล์แต่ไม่เห็นวิดีโอคลิป เข้ามาดูที่ https://witpoko.com/ นะครับ

(คราวที่แล้วเรื่องแม่เหล็กและขดลวด และเข็มลอยน้ำอยู่ที่นี่ครับ)
 
วันนี้ผมเข้าไปทำการทดลองวิทยาศาสตร์กับเด็กๆประถมกลุ่มบ้านเรียนปฐมธรรมและเด็กๆอนุบาลบ้านพลอยภูมิอีกแล้วครับ คราวนี้ให้เด็กประถมและเด็กอนุบาลสามเรียนรู้เรื่องแรงลอยตัวในน้ำ ส่วนเด็กอนุบาลสองได้ดูเข็มลอยน้ำอย่างที่เด็กอนุบาลสามได้ดูสัปดาห์ที่แล้ว
 
สำหรับเด็กประถม ผมเริ่มด้วยการให้เด็กๆดูวิดีโอคลิปแม่ชีลอยน้ำ ซึ่งเด็กๆก็ออกความเห็นกันใหญ่ว่า “ผมก็ลอยได้”, “ใส่โฟมไว้ข้างในหรือเปล่า”, “ผมทำท่าปลาดาวลอยได้”, ฯลฯ ผมดีใจมากที่เด็กๆเห็นว่าน่าจะมีคำอธิบายที่ไม่ต้องมีเวทย์มนต์หรือปาฏิหาริย์อะไร ตอนโตขึ้นผมหวังว่าเด็กๆจะถูกหลอกยากจากการได้ศึกษาและทดลองวิทยาศาสตร์แต่เด็ก

Continue reading ทำอย่างไรให้ลูกแก้วลอย และเข็มลอยน้ำ

ประยุกต์แม่เหล็ก+ขดลวดสำหรับเด็กประถม เข็มลอยน้ำสำหรับเด็กอนุบาล

ถ้าท่านได้รับข้อความเหล่านี้ทางอีเมล์แต่ไม่เห็นวิดีโอคลิป เข้ามาดูที่ https://witpoko.com/ นะครับ

(คราวที่แล้วเรื่องการสร้างไฟฟ้าจากลม และแรงตึงผิวอยู่ที่นี่ครับ )
 
ผมเข้าไปทำการทดลองวิทยาศาสตร์กับเด็กประถมกลุ่มบ้านเรียนปฐมธรรมและเด็กอนุบาลสามโรงเรียนบ้านพลอยภูมิอีกครั้ง สำหรับเด็กประถมเราทำการทดลองเกี่ยวกับแม่เหล็กและขดลวด และการประยุกต์ใช้ในจานแม่เหล็กเก็บข้อมูล (Harddisk) และหัวอ่านแผ่นเสียง สำหรับเด็กอนุบาลสาม วันนี้ได้ดูการทดลองแสดงวิธีการลอยเข็มเย็บผ้าบนน้ำ (วันนี้เด็กอนุบาลสองไปปั้นดินเหนียวครับ เลยไม่ได้เข้าไปสอน)
 
สำหรับเด็กประถม ผมพยายามเชื่อมโยงกับการทดลองจากสัปดาห์ที่แล้ว (สร้างไฟฟ้าจากลม) ที่เราทำให้เครื่องปั่นไฟ (ซึ่งก็คือมอเตอร์ธรรมดา) หมุนแล้วสร้างกระแสไฟฟ้าออกมา โดยผมเอามอเตอร์เก่าๆมาแกะให้เด็กๆดูว่าข้างในมีแม่เหล็กและขดลวดอยู่ใกล้ๆกัน เมื่อขดลวดวิ่งผ่านแม่เหล็ก ก็จะมีกระแสไฟฟ้าไหลในขดลวด

Continue reading ประยุกต์แม่เหล็ก+ขดลวดสำหรับเด็กประถม เข็มลอยน้ำสำหรับเด็กอนุบาล

สร้างไฟฟ้าจากลม และการทดลองเรื่องแรงตึงผิว

(คราวที่แล้วเรื่องการเรียนรู้เรื่องลมที่นี่ครับ)

ถ้าท่านได้รับข้อความเหล่านี้ทางอีเมล์แต่ไม่เห็นวิดีโอคลิป เข้ามาดูที่ https://witpoko.com/ นะครับ
 
ผมเข้าไปทำการทดลองวิทยาศาสตร์กับเด็กประถมกลุ่มบ้านเรียนปฐมธรรมและเด็กอนุบาลสองและสามอนุบาลบ้านพลอยภูมิอีกครั้ง คราวนี้เราทำการปั่นไฟฟ้าจากแรงลมสำหรับเด็กประถม และทำการทดลองแรงตึงผิวสำหรับเด็กอนุบาล
 
ผมเริ่มด้วยการถามเด็กๆว่ารู้ไหมว่าไฟฟ้าที่เราใช้มาจากไหน เด็กๆก็บอกว่ามาจากน้ำ มาจากไฟ มาจากน้ำมัน มาจากแสงอาทิตย์ ผมจึงถามต่อว่าเด็กๆรู้ไหมว่าเราเอาน้ำ ไฟ น้ำมัน แสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าได้อย่างไร เด็กๆก็ยังไม่รู้ ผมจึงเล่าเรื่องว่าสำหรับ น้ำ ไฟ น้ำมัน นั้น เราใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเครื่องปั่นไฟมาทำให้หมุน แล้วเอาไฟฟ้าออกมาใช้ ในเครื่องปั่นไฟนั้น เรามีแม่เหล็กและขดลวดอยู่ใกล้ๆกัน เมื่อทั้งสองสิ่งวิ่งผ่านกันเร็วๆ ก็จะมีกระแสไฟฟ้าในขดลวด แล้วเราก็ต่อสายไฟเอาไฟฟ้าออกมาใช้ได้ (ยกตัวอย่างเช่นเอาแม่เหล็กติดกับแกนหมุน แล้วเอาขดลวดล้อมรอบไว้ เมื่อเราหมุนแกนหมุนและแม่เหล็ก กระแสไฟก็จะไหลในขดลวด)
 

Continue reading สร้างไฟฟ้าจากลม และการทดลองเรื่องแรงตึงผิว