ประยุกต์แม่เหล็ก+ขดลวดสำหรับเด็กประถม เข็มลอยน้ำสำหรับเด็กอนุบาล

ถ้าท่านได้รับข้อความเหล่านี้ทางอีเมล์แต่ไม่เห็นวิดีโอคลิป เข้ามาดูที่ https://witpoko.com/ นะครับ

(คราวที่แล้วเรื่องการสร้างไฟฟ้าจากลม และแรงตึงผิวอยู่ที่นี่ครับ )
 
ผมเข้าไปทำการทดลองวิทยาศาสตร์กับเด็กประถมกลุ่มบ้านเรียนปฐมธรรมและเด็กอนุบาลสามโรงเรียนบ้านพลอยภูมิอีกครั้ง สำหรับเด็กประถมเราทำการทดลองเกี่ยวกับแม่เหล็กและขดลวด และการประยุกต์ใช้ในจานแม่เหล็กเก็บข้อมูล (Harddisk) และหัวอ่านแผ่นเสียง สำหรับเด็กอนุบาลสาม วันนี้ได้ดูการทดลองแสดงวิธีการลอยเข็มเย็บผ้าบนน้ำ (วันนี้เด็กอนุบาลสองไปปั้นดินเหนียวครับ เลยไม่ได้เข้าไปสอน)
 
สำหรับเด็กประถม ผมพยายามเชื่อมโยงกับการทดลองจากสัปดาห์ที่แล้ว (สร้างไฟฟ้าจากลม) ที่เราทำให้เครื่องปั่นไฟ (ซึ่งก็คือมอเตอร์ธรรมดา) หมุนแล้วสร้างกระแสไฟฟ้าออกมา โดยผมเอามอเตอร์เก่าๆมาแกะให้เด็กๆดูว่าข้างในมีแม่เหล็กและขดลวดอยู่ใกล้ๆกัน เมื่อขดลวดวิ่งผ่านแม่เหล็ก ก็จะมีกระแสไฟฟ้าไหลในขดลวด

 

 
ผมบอกเด็กๆว่ากฏธรรมชาติข้อหนึ่งก็คือ ถ้ามีขดลวดและแม่เหล็กมาอยู่ใกล้กัน และมีการเคลื่อนไหวของขดลวด หรือแม่เหล็ก หรือทั้งสองอย่าง ก็จะมีกระแสไฟฟ้าไหลในขดลวด กฏข้อนี้เราจะสามารถเห็นได้ในอุปกรณ์หลายๆอย่าง เช่น เครื่องปั่นไฟ ไมโครโฟน เตาแม่เหล็กเหนี่ยวนำ หัวอ่านแผ่นเสียง หัวอ่านข้อมูลใน Harddisk ฯลฯ
 
วันนี้เด็กๆได้หมุนและเขย่าแม่เหล็กใกล้ๆขดลวดทองแดง และมองเข็มวัดกระแสไฟฟ้าขยับตาม
 
จากนั้นผมก็แกะ Harddisk ให้เด็กๆดูหัวอ่าน ที่เป็นขดลวดเล็กๆ แล้วบอกเด็กๆว่าบนจานกลมๆที่หมุนใต้หัวอ่านนั้น มีแม่เหล็กเล็กๆเรียงกันอยู่ พอแม่เหล็กวิ่งผ่านหัวอ่าน ก็จะมีกระแสไฟฟ้าในขดลวดในหัวอ่าน ซึ่งคอมพิวเตอร์ไปแปลความหมายได้ว่ามีข้อมูลอะไรอยู่บนจาน
 


สำหรับหัวอ่านแผ่นเสียง เข็มที่หัวอ่านจะวิ่งไปตามร่องแผ่นเสียงที่ขรุขระ ที่เข็มจะติดแม่เหล็ก(หรือขดลวดเล็กๆ)ไว้ใกล้ๆกับขดลวด(หรือแม่เหล็ก) เมื่อเข็มสั่น ก็จะทำให้มีกระแสไฟฟ้าเอาไปขยายแล้วทำให้ลำโพงดังได้

สำหรับเด็กอนุบาลสาม ผมไปเล่นกลทำเข็มลอยน้ำให้ดู เริ่มโดยถามเด็กๆว่าถ้าวางเข็มเย็บผ้าที่ทำจากเหล็กไว้บนน้ำแล้วเข็มจะลอยหรือจะจม เด็กๆก็ตอบว่าเข็มจะจมน้ำ ผมก็บอกว่าถ้าเราค่อยๆวางอย่างระมัดระวัง บางครั้งเข็มจะลอยได้ เหมือนแมลงหลายๆชนิดที่เดินบนน้ำได้ เนื่องจากน้ำมีแรงตึงผิวที่สามารถยกของชิ้นเล็กๆได้
 
จากนั้นผมก็บอกว่ามีวิธีง่ายๆที่เราจะทำให้เข็มลอยน้ำได้โดยไม่ต้องระมัดระวังมากนัก อุปกรณ์ที่เราต้องการก็คือกระดาษทิชชู่ วิธีทำก็คือเอาเข็มเย็บผ้าวางบนกระดาษทิชชู่ วางบนผิวน้ำ แล้วเขี่ยเบาๆให้กระดาษทิชชู่จมน้ำไป เข็มจะลอยน้ำอยู่ได้ด้วยแรงตึงผิวของน้ำ
 
เพื่อสืบเนื่องกับการทดลองสัปดาห์ที่แล้ว ผมจึงเอาน้ำยาล้างจานไปแตะผิวน้ำ แรงตึงผิวของน้ำจะถูกทำลายไป ทำให้เข็มจมนำ้
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.