Category Archives: ภาษาไทย

ความเร็วและแรงดันอากาศสำหรับเด็กป. 1+2+3


(คราวที่แล้วเรื่องยกของหนักด้วยคานที่นี่)

สัปดาห์นี้่โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิมีงานนิทรรศการภูมิผลิใบ ที่ให้คุณพ่อคุณแม่เข้าไปชมผลงานและการแสดงของระดับชั้น เตรียมอนุบาล อนุบาล 1, 2, และ 3 ผมจึงไม่ได้แสดงการทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล ได้แต่ทำการทดลองกับเด็กกลุ่มบ้านเรียนปฐมธรรม
 
วันนี้เราทำการทดลองเกี่ยวกับความเร็วในการไหลของอากาศและความดันอากาศ โดยธรรมชาติของอากาศนั้น ถ้าอากาศไหลเร็วบริเวณไหน ความดันอากาศบริเวณนั้นจะต่ำลง ไม่ใช่สูงขึ้นอย่างที่คนส่วนใหญ่คิด

Continue reading ความเร็วและแรงดันอากาศสำหรับเด็กป. 1+2+3

ยกของหนักด้วยคานสำหรับป. 1+2+3 เรื่องแรงดันอากาศสำหรับอนุบาล 2+3


(คราวที่แล้วเรื่องแบบจำลองปอดที่นี่)

วันนี้ผมเข้าไปทำการทดลองวิทยาศาสตร์ให้เด็กๆที่โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิดูอีกครั้งหนึ่ง สำหรับเด็กๆกลุ่มบ้านเรียนปฐมธรรม เราได้ทำการทดลองเรื่องคานยกของกัน สำหรับเด็กอนุบาล 2 และ 3 เราได้ดูการทดลองเกี่ยวกับความดันอากาศ
 
สำหรับเรื่องคาน ผมเริ่มโดยเอาเหรียญสิบบาทมาวางไว้ที่ปลายทั้งสองด้านของไม้บรรทัด โดยมีกระปุกสีวางไว้กลางๆไม้บรรทัด ให้เด็กๆดูว่าถ้าใส่เหรียญเท่าๆกันทั้งสองข้าง กระปุกสีจะต้องอยู่กลางๆไม้บรรทัด เด็กๆก็เดาได้แต่แรกแล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนั้น

Continue reading ยกของหนักด้วยคานสำหรับป. 1+2+3 เรื่องแรงดันอากาศสำหรับอนุบาล 2+3

แบบจำลองปอดสำหรับเด็กป. 1+2+3


(คราวที่แล้วเรื่องผิวหนังและการระเหย และปืนใหญ่ลมที่นี่)

วันนี้เป็นวันอังคารและผมก็เข้าไปคุยกับเด็กๆเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนบ้านพลอยภูมิอีกครั้ง คราวนี้ได้แต่สอนเด็กกลุ่มบ้านเรียนปฐมธรรมชั้น ป. 1, 2, 3 เท่านั้น เพราะมีธุระไม่สามารถทำการทดลองให้เด็กอนุบาล 2 และ 3 ได้
 
วันนี้ผมเข้ามาพูดคุยเรื่องปอดและการหายใจ แต่ยังไม่บอกเด็กๆถึงหัวข้อ แต่ถามเด็กๆก่อนว่าถ้าจะให้ลมเข้าไปในถุงมือ (ถุงมือพลาสติกบางๆที่ผมนำมาด้วย) แต่ห้ามเป่า จะทำได้อย่างไร เด็กๆก็เดาไปกันใหญ่ แต่คำตอบทุกอันก็จะเกี่ยวกับการเป่าอากาศเข้าถุงมือทั้งนั้นไม่ทางตรงก็ทางอ้อม

Continue reading แบบจำลองปอดสำหรับเด็กป. 1+2+3