Category Archives: สอนเด็กๆ

ของเล่นร่มชูชีพ และความรู้เรื่องอากาศ


(คราวที่แล้วเรื่องแป้งข้าวโพดเต้นระบำอยู่ที่นี่ครับ)

วันนี้เป็นวันอังคารที่ผมได้เข้าไปทำการทดลองวิทยาศาสตร์กับเด็กๆกลุ่มบ้านเรียนปฐมธรรมและเด็กอนุบาลบ้านพลอยภูมิอีกครั้งครับ คราวนี้เราเล่นของเล่นร่มชูชีพและเรียนรู้เรื่องอากาศกันครับ
 
สำหรับเด็กๆปฐมธรรม ผมถามเด็กๆว่าอากาศมีน้ำหนักไหม เด็กๆก็ตอบกันว่า ไม่มี เบามาก มี ผมก็เลยบอกว่าอากาศมีน้ำหนัก เช่นอากาศหนึ่งขวดลิตรจะมีน้ำหนักหนึ่งกรัมกว่าๆ (ประมาณ 1.3 กรัม) หรือ ปริมาณอากาศประมาณ 800 ขวดจะหนักเท่ากับน้ำหนึ่งขวด หรืออากาศหนาแน่นน้อยกว่าน้ำประมาณ 800 เท่า (หรือสำหรับผู้ใหญ่: อากาศหนึ่งลูกบาศก์เมตรหนักประมาณ 1.3 กิโลกรัม ขณะที่น้ำหนึ่งลูกบาศก์เมตรหนัก 1,000 กิโลกรัม)

Continue reading ของเล่นร่มชูชีพ และความรู้เรื่องอากาศ

แป้งข้าวโพดเต้นระบำและคลื่นเสียง(คราวที่แล้วเรื่องรอกอยู่ที่นี่ครับ)

วันนี้เป็นวันอังคารที่ผมได้เข้าไปทำการทดลองวิทยาศาสตร์กับเด็กๆกลุ่มบ้านเรียนปฐมธรรมและเด็กอนุบาลบ้านพลอยภูมิอีกครั้งครับ คราวนี้เราดูแป้งข้าวโพดเต้นระบำ ที่เกิดจากการเขย่าด้วยคลื่นเสียง
 
เริ่มที่กลุ่มปฐมธรรมก่อน ผมเอาลำโพง sub-woofer มาต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วให้คอมพิวเตอร์ปล่อยสัญญาณเสียงความถี่ต่างๆออกมาให้เด็กฟัง ถามเด็กๆว่าเราได้ยินเสียงได้อย่างไร เด็กๆก็เข้าใจว่าเกิดจากการสั่นของอากาศมาทำให้ชิ้นส่วนในหูเราสั่น ทำให้เราได้ยิน ไม่ผิดหวังที่เราเคยเรียนเรื่องนี้มาแล้ว ผมเอากระดาษหนังสือพิมพ์ไปวางไว้แถวๆช่องอากาศที่เสียงออกมา ทำให้เราทุกคนเห็นการสั่นของอากาศได้ชัดเจน (ดังวิดีโอคลิปข้างล่างนี้)

Continue reading แป้งข้าวโพดเต้นระบำและคลื่นเสียง

เด็กๆรู้จักเครื่องทุ่นแรงที่เรียกว่ารอก

(คราวที่แล้วเรื่อง แรงกดและลูกโป่งดูดน้ำอยู่ที่นี่ครับ)
 

 
ผมได้เข้าไปทำการทดลองวิทยาศาสตร์กับเด็กๆประถมกลุ่มบ้านเรียนปฐมธรรมและเด็กๆอนุบาลสองและสามโรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิอีกครั้งเมื่อวันอังคารครับ คราวนี้เด็กๆได้รู้จักเครื่องทุ่นแรงประเภทรอกที่ทำให้เด็กๆสามารถยกของหนักๆและต่อสู้กับยักษ์อย่างผมได้ครับ

Continue reading เด็กๆรู้จักเครื่องทุ่นแรงที่เรียกว่ารอก